POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 3/2018 , els informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan inclosos en un fitxer mixt de propietat de CAL SORTIR 2020, S.L . Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podran dirigir-se en qualsevol moment a aquesta entitat, en el domicili: C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA.FINALITAT PRINCIPAL
Els Responsables tractessin les seves dades per a la gestió de la contractació de productes o serveis sol·licitats, així́ com per a canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions de clients per a la seva gestió i resolució.
Les seves dades es conservessin mentre existeixi un interès mutu a mantenir el registre únic, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

ALTRES FINALITATS
Enviament de comunicacions publicitàries o promocionals dels Responsables del Tractament relatiu als seus productes i serveis per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics); de caràcter general o adaptats a les seves característiques personals d’acord amb els seus interessos, mitjançant l’elaboració d’un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada i mitjançant tractaments automatitzats, perdurant la seva autorització fins que no sigui revocat el consentiment. Així mateix, aquesta informació podrà ser utilitzada per a realitzar estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències del mercat, incloent enquestes per a millorar els nostres serveis.

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitza CALÇ SORTIR 2020, S.L. i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer les dades personals i/o imatges que ha proporcionat a la nostra empresa dins del vincle comercial existent o puguem recollir dins dels enregistraments efectuats en l’organització de l’esdeveniment contractat. I atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, CALÇ SORTIR 2020, S.L. informa que podrà publicar les dades personals que puguem recollir o imatges en les quals apareguin individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguin realitzar amb la nostra empresa, sense que sigui finalitat la identificació o reconeixement de persones, mes que amb una mera fi promocional i comercial de l’esdeveniment contractat l’ús del qual seria:

La pàgina web i perfils en xarxes socials de l’empresa.
Filmacions destinades a difusió comercial.
Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el nostre sector.


LEGITIMACIÓ
La legitimació per al tractament de les seves dades per a la creació d’un compte personal és l’execució del contracte del registre del compte digital, pel qual vostè accepta els termes i condicions que figuren en la web i així́ poder utilitzar els serveis oferts. L’enviament de les comunicacions publicitàries o promocionals de productes i serveis, així́ com l’elaboració de perfils comercials està basada en el consentiment que se li sol·licita a través de la marcació de les corresponents caselles, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte del compte personal de la web.

DESTINATARIS
En alguns casos, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per a poder prestar-li el servei que ha sol·licitat. Així mateix, la seva informació personal estarà́ a la disposició de les Administracions publiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades de caràcter personal.

DRETS
Accés, rectificació, supressió i oposició al tractament, així com altres drets. Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així́ com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, així com el seu dret a l’oblit.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat podrà́ sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament.
Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI o Passaport), a CALÇ SORTIR2020, S.L. o a cadascun dels responsables, en l’adreça: C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA. La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfeta amb l’exercici dels seus drets, per a més detall consulti la web www.agpd.es.
 
 

 

2021 Cal Sortir 2020 S.L.
Tots els drets reservats.

 

De dilluns a divendres de 10h a 18h
info@lleidamusicfestival.com
Carrer Bonaire, 20, 25004 Lleida

 

Avís legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
Preguntes freqüents

wpChatIcon